GEODETICKÉ SLUŽBY


  • Potrebujete vytýčiť hranice pozemkov či vypracovať geometrické plány? Geodeti sú to, čo hľadáte. Oslovte firmu Ing. Marián GABČO - Geodetické služby, so sídlom v Banskej Bystrici, ktorá poskytuje odborné služby v oblasti geodetických prác na území celého stredného Slovenska. Ako geodeti pracujeme s kvalitnou výpočtovou a meracou technikou. V spojení s odbornou spôsobilosťou pracovníkov sú zárukou našej včasnej a kvalitne odvedenej práce.

  • geodetické práce - geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov
  • inžinierska geodézia - geodézia v investičnej výstavbe, predprojektové zamerania území
  • tvorba účelových máp v grafických CAD systémoch
  • vytyčovanie trás inžinierskych sietí
  • budovanie vytyčovacích sietí
  • kontrolné zamerania priestorovej polohy stavieb a ich častí
  • porealizačné zamerania inžinierskych sietí
  • K dispozícii sme vám každý pracovný deň od 8:00 do 18:00, mimo prevádzkových hodín nás môžete kontaktovať aj telefonicky do 20:00 na telefónne číslo 0905 841 800.