GEODETICKÁ KANCELÁRIA


 • GEODETICKÉ SLUŽBY BANSKÁ BYSTRICA

 • Hľadáte geodeta v Banskej Bystrici, ktorý poskytuje kompletné služby v oblasti geodetických a kartografických prác? Geodet Ing. Marián Gabčo vám ponúka odborné a vysoko kvalitné služby. Kontaktujte nás!
 •  
 • Firma, ktorá pôsobí už od roku 1996, poskytuje svoje služby na celom strednom Slovensku. Vypracovávame geometrické plány a účelové mapy, pracujeme v oblasti inžinierskej geodézie, vytyčujeme hranice pozemkov, mapujeme, meriame posuny a vykonávame ďalšie odborné práce.
 •  
 • Disponujeme oprávneniami na výkon činností autorizovaného geodeta a kartografa v zmysle § 6 Zákona NR SR č.215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii a vlastníme oprávnenie Komory pozemkových úprav na overovanie Projektov pozemkových úprav.
 • GEODETICKÉ PRÁCE

 • Kvalitná výpočtová a meracia technika v spojení s odbornou spôsobilosťou pracovníkov sú zárukou našej včasnej a kvalitnej práce.
 
 • Ing. Marián GABČO - Geodetické služby

 • Banícka 124
 • 974 05 Malachov
 •  
 • TELEFÓN: 0905 841 800
 • E-MAIL: mgabco@imafexbb.sk
 • Kontaktovať telefonicky nás môžete do 20:00